www.marko.navstevalekara.sk

Prijímame nových pacientov do zdravotnej starostlivosti

Realizujeme periodické preventívne prehliadky, vrátane EKG u pacientov po 40. roku života a vrátane vyšetrenia stolice na okultné krvácanie u pacientov po 50. roku života. Laboratórne vyšetrenia krvi závisia od zdravotného stavu, pridružených ochorení, užívaných liekov, predchádzajúcich laboratórnych výsledkov. Súčasťou prehliadky je i kontrola vykonaného očkovania, najmä potrebné preočkovanie bivalentnou vakcínou IMOVAX Adult d.T. proti záškrtu a tetanu.

Na periodickú  preventívnu prehliadku a prehliadku zamestnanca vo Veľkej Lomnici v rámci pracovnej zdravotnej služby  je možné objednať sa telefonicky u sestričky na mobilnom čísle : +421 948 360 000. Na prehliadku v Kežmarku sa zamestnanci môžu objednať na čísle +421 949 512 510.

Pre záujemcov vykonávame očkovanie proti žltačkám typu A + B kombinovanou bivalentnou vakcínou TWINRIX Adult. Imunita po očkovaní 3 dávkami je celoživotná !

V jesennom období september - november kalendárneho roka očkujeme proti chrípke.

Preventívna pripomienka

Poistenci zdravotných poisťovní UNION a Dôvera využite službu preventívna pripomienka !

01.09.2009 00:00
Zdravotné poisťovne vám zašlú vo zvolenej forme ( SMS do mobilu, alebo e-mailom ) v časovom predstihu pozvanie na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi pre dospelých ( každých 24 mesiacov ), na stomatologickú preventívnu prehliadku ( každých 12 mesiacov ), ženám na gynekologickú...

Novinky

Zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami

01.09.2009 00:00
Zmluvný lekár:  UNION zdravotná poisťovňa, a.s.  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.  Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Diagnostické a liečebné služby

01.09.2009 00:00
Elektrokardiografické vyšetrenie srdca ( EKG ) 12-kanálovým PC EKG. C-reaktívny proteín ( CRP vyšetrenie ) pri akútnych zápalových ochoreniach. Imunochemické vyšetrenie stolice na okultné krvácanie testom SureScreen GB. Urgentné vyšetrenie hladiny krvného cukru ( glykémia ) prístrojom Optium...

Prehliadky zamestnancov v rámci pracovnej zdravotnej služby

Objednávajte sa na telefónnom čísle : + 421 948 360 000

01.09.2009 00:00
Prehliadky zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými oprávnenými spoločnosťami pracovnej zdravotnej služby: 1. ProCare a.s. Bratislava 2. Pracovná zdravotná služba Poprad s.r.o.