Referencie

Akreditované školiace pracovisko SZU Bratislava

Naše ambulancie zabezpečujú praktickú časť prípravy všeobecných lekárov pre dospelých v dĺžke trvania 6 mesiacov. Pôsobíme ako akreditované pracovisko vyučovania Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava. Spolupracujeme s katedrou všeobecného lekárstva SZU v predatestačnom vzdelávaní nových...

Prehliadky pracovnej zdravotnej služby zamestnancov

V spolupráci s licencovanými spoločnosťami zabezpečujeme lekárske prehliadky zamestnancov  v rámci pracovnej zdravotnej služby. Zmluvné spoločnosti metodicky vedú erudovaní pracovní lekári s bohatou klinickou praxou v odbore. Profesionalita a odbornosť PZS sú zárukou kvality poskytovaných...