Zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami

01.09.2009 00:00

Zmluvný lekár: 

UNION zdravotná poisťovňa, a.s. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.