Poistenci zdravotných poisťovní UNION a Dôvera využite službu preventívna pripomienka !

01.09.2009 00:00

Zdravotné poisťovne vám zašlú vo zvolenej forme ( SMS do mobilu, alebo e-mailom ) v časovom predstihu pozvanie na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi pre dospelých ( každých 24 mesiacov ), na stomatologickú preventívnu prehliadku ( každých 12 mesiacov ), ženám na gynekologickú preventívnu prehliadku ( každých 12 mesiacov ). Aktivácia na www.unionzp.sk je možná v ikone "preventívna pripomienka" po zadaní identifikačného čísla poistenca ( IČP ) zo zadnej strany preukazu poistenca, dátumu narodenia a zadania mobilného telefónneho čísla pre zasielanie SMS, prípadne mailovej adresy pri požiadavke zasielaním elektronickou poštou.