Diagnostické a liečebné služby

01.09.2009 00:00

Elektrokardiografické vyšetrenie srdca ( EKG ) 12-kanálovým PC EKG.

C-reaktívny proteín ( CRP vyšetrenie ) pri akútnych zápalových ochoreniach.

Imunochemické vyšetrenie stolice na okultné krvácanie testom SureScreen GB.

Urgentné vyšetrenie hladiny krvného cukru ( glykémia ) prístrojom Optium Xceed U.S.A.

Okamžité vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu a kyseliny močovej / nadštandardne /.

Infúzna liečba.  Homeopatická liečba podľa francúzskej homeopatickej školy C.E.D.H. Paríž.

Obezitologická poradňa. Liečba a konzultácie pri zdravej výžive, chudnutí a terapii obezity.

Prehliadky zamestnancov v rámci pracovnej zdravotnej služby.