Prehliadky pracovnej zdravotnej služby zamestnancov

V spolupráci s licencovanými spoločnosťami zabezpečujeme lekárske prehliadky zamestnancov  v rámci pracovnej zdravotnej služby. Zmluvné spoločnosti metodicky vedú erudovaní pracovní lekári s bohatou klinickou praxou v odbore. Profesionalita a odbornosť PZS sú zárukou kvality poskytovaných služieb.