MUDr. Peter Marko, MPH

MUDr. Peter Marko, MPH

všeobecný lekár pre dospelých

Telefón: +421 905 840 000            

E- mail: mudr.marko@gmail.com