Ord.hodiny V.Lomnica platné od 01.04.2014 Tel: 0948 360 000

Pondelok - Piatok 07:00-15:30 hod.

07:00 - 08:00 hod. odbery krvi a biol. materiálu, prev.prehliadky

07:00 - 12:00 hod. ordinácia lekára / Štv od 10:00 klinický deň

12:30 -15:30 hod. plán.návštevy, prevencia, administratíva

Prijímame do starostlivosti nových pacientov !