MUDr.Peter MarkoMUDr. Peter Marko je absolventom lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po promócii v roku 1994 pracoval na internom oddelení Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Odborné stáže absolvoval na oddeleniach Nemocnice Poprad. Atestáciu 1. stupňa zo všeobecného lekárstva získal v roku 1997. V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých pracuje od roku 1997. Súkromnú prax zahájil 1. augusta 1999, v zdravotnom stredisku Slovenská Ves a zdravotnom stredisku Tatraľan a.s. Kežmarok. Euroatestáciu 2. stupňa zo všeobecného lekárstva získal v roku 2007. V súčasnosti pôsobí ako akreditovaný školiteľ Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava pre praktickú časť prípravy všeobecných lekárov pre dospelých, v rámci povinnej 6-mesačnej ambulantnej praxe . V období rokov 2000 -2005 predseda regionálnej Asociácie súkromných lekárov v Kežmarku. Absolvent francúzskej homeopatickej školy s diplomom C.E.D.H. Paríž v roku 2003. Člen pracovnej skupiny pre tvorbu koncepcie všeobecného lekárstva v období rokov 2003 - 2006. Vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva pre dospelých SLS ( www.svld.sk ) od roku 2006 doposiaľ. Člen Sekcie všeobecných lekárov pre dospelých Regionálnej lekárskej komory Prešov 2006-2009. Člen Rady Regionálnej lekárskej komory Prešov a delegát snemu Slovenskej lekárskej komory za RLK Prešov od roku 2007 doposiaĺ. Člen zdravotníckej komisie Prešovského samosprávneho kraja 2006-2009. Absolvent " Master of public Health" na Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislava. V apríli 2009 ocenenie Gypsy Spirit 2009 v kategórii: " ocenenie jednotlivca, ktorý dlhodobou prácou prispel k zlepšeniu postavenia Rómov  na Slovensku ". Od 15.marca 2013 krajský odborník ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo za Prešovský samosprávny kraj pre obdobie rokov 2013-2018. Od 23.júla 2013 člen riadiaceho výboru Platformy pre podporu zdravia znevýhodnených skupín v SR (PPZZS). Člen výkonnej rady a editor lekárskeho infoportálu www.infodoktor.sk  Ženatý, 2 dcéry, manželka stredoškolská učiteľka.