Náš tím

MUDr. Peter Marko, MPH

všeobecný lekár pre dospelých

Telefón: +421 905 840 000            

E- mail: mudr.marko@gmail.com

Zdravotná sestra

zdravotná sestra pre dospelých

Telefón:  + 421 948 360 000 V.Lomnica

               www.marko.medikarta.sk

E-mail: mudr.marko@gmail.com